YARALI TUTANAKLARI

T.C.
ANKARA
CUMHURİYET
BAŞSAVCILIĞI

Sayı. BO34CBS4060000/
Konu, Hz. 1999/79635
NUMUNE HASTANESİ
BAŞTABİPLİĞİNE
ANKARA
26.09.1999 tarihinde Ankara Kapalı Cezaevi'nde meydana gelen olayda yaralanan ve hastanenizde olay tarihinde tedavileri sürdürülen Halil DOĞAN, Ercan AKPINAR, Özgür SALTIK, Hasan ÇOBAN ve Veysel EROĞLU ile ilgili olarak yakınları tarafından tedavilerinin yaptırılması konusunda geçici ve rapor epikriz raporuna ihtiyaç olduğu ve dilekçelerden anlaşılmıştır.
Yukarıda isimleri belirtilen şahıslara ait geçici rapor veya epikriz raporunun müzekkereyi elden getiren Hatice ÇOBAN, Gürsel EROĞLU, Şadiye SALTIK, Zehra AKPINAR ve Zeynep DOĞAN'a verilmesini rica ederim.
Ahmet MUTLU
Cumhuriyet Savcısı

ANKARA NUMUNE
HASTANESİ EĞİTİM
VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ EPİKRİZ
KAĞITLARI (Bir kısım
yaralı açısından)

Ateşli silah yaralanması, Darp-GVT nedeni ile 26.09.99 tarihinde 23929 protokol ile Acil Cerrahi Kliniğine yatırılan Nihat KONAK'ın yapılan muayenesinde; genel durumu kötü, bilinci açık, koopere, oriente TA:88/48 mmHf Nb: 84/dk Frontalde 2 cm kesik, sağ kaş üzerinde ekimoz ve laserasyonlar, boyunda trakea üzerinde 0.5 cm kurşun sekmesine ait olabilecek yüzeysel laserasyon mevcuttu. Sol el bileğinde laserasyonlar, sol el 1. parmakta flep tarzında kesi, sağ e1 2. parmakta flep tarzında multıple kesiler vardı. Sağ ayakta ateşli silah yaralanmasına bağlı doku defekti mevcuttu. Batın ve toraks muayenesi normaldi. Hb: 6.9 gr/dl.
(...) Ortopedi Konsültasyonu: Sağ el 5. metakarp kırığı ve sağ talus, kcuboid, naviküler açık kırığı mevcut. Alçı atele alındı. (...)
Hastanın takibinde ayak pansumanları yapıldı. Kan transfüzyonu yapılarak Hb:l3.9 gr/dl ye yükseltildi. 01.10.1999 tarihinde salah ile taburcu edildi. 45 gün sonra yapılacak ortopedi, plastik cerrahi konsültasyonları sonrasında kesin raporunun verileceğini bildirir geçici tıbbi kanaat raporudur.
Op.Dr. Arife Polat DÜZGÜN, 3. Cerrahi K1. Uzm. Dip. No: 1144

ACS Kliniği
HASTANIN ADI
SOYADI: Nihat KONAK

EPİKRİZ: 26.9.1999'da ASY darp nedeniyle yatırılan hastanın sağ el 5 metacarp kırığı ve sağ ayak falanks cuboid, .... kemik kırığı mevcut. Sağ el atele alındı. Sağ ayakta kurşun giriş çıkışında doku defekti mevcut. Ortopedi sağ ayak için atel yaptı. Yara için plastik cerrahi konsültasyonu önerdi. Plastik cerrahi rifocin ve furacinle pansuman takibi sonucunda bir ay sonra kontrole çağırdı. İlk geldiğinde kan hemoglobini A olarak ölçüldü. Kan transvüzyonları ile hemoglobin 13,9'a çıkarıldı. Hasta günlük pansumanları yaptırabileceğini ve bakımını yaptırabileceğini söyleyerek taburcu olmasını istedi. Hastanın 1.10.1999'da salah olarak taburcusu yapıldı.
ÖNERİLER:
1 ay sonra plastik cerrahi kontrolü
Atellerin devamlı yapılması, 1 ay sonra ortopedi kontrolü.

ACS Kliniği
HASTANIN ADI
SOYADI:
Cenker ASLAN

EPİKRİZ: 26.9.1999'da Ulucanlar Cezaevi'nde çıkan çatışma sonucu sol gözde yaralanma ve genel vücut travması ile geldi. Acil cerrahi servise yatırıldı. Sol gözde konjünktiva horüzontal olarak kesilmiş vaziyette idi. Göz doktorları tarafından primer sutur ile göz onarıldı. Hemogram ve biyokimya tetkiklerinde beyin cerrahi ve ortopedi konsültasyonlarında patoloji tespit edilmedi. Hasta tıbbi girişim ve tedavileri reddettiğinden, salah olarak taburcusuna karar verildi.

ACS Kliniği
HASTANIN ADI
SOYADI:
Ercan AKPINAR
EPİKRİZ: Darp GVT tanısıyla servise yatırılan hasta ... Bilinç açık, oryante koopere, hemogram, biyokimya TİT sonuçları normal. Göz, periorbital ödem mevcut. Genta 2x1, teramicin 2xl, ortopedi sol el 4 metacarp kırık, atele alındı. İki hafta sonra kontrol. KBB, nazal fraktür, serum fizyolojik 3x1 gtt. ... Normal takiplerinde problem olmayan hasta salah ile taburcu edildi.

ACS Kliniği
HASTANIN ADI
SOYADI:
Veysel EROĞLU

EPİKRİZ: 26.9.1999'da darp nedeniyle yatırıldı. Hastanın yaptırılan radyolojik tetkik, biyokimyasal tetkiklerinde beyin cerrahi, KBB, göz ve ortopedi konsültasyonlarında patolojiye rastlanmadı. Ancak hasta her türlü girişim ve tedaviyi reddettiğinden dolayı 28.9.1999'da taburcu edildi.

ACS Kliniği
HASTANIN ADI
SOYADI: Halil DOĞAN

EPİKRİZ: 26.9.1999 tarihinde GVT tanısıyla acil cerrahi servisine getirilen hastanın bilinç açık, oryante koopere idi. AC ve batın muayenesi normaldi... Göz tanısının önerdiği tedaviyi kabul etmedi. Tedavisi tamamlanan hasta salah ile taburcu edildi.

ACS Kliniği
HASTANIN ADI
SOYADI: Özgür SALTIK

EPİKRİZ: 26.9,1999 tarihinde GVT darp nedeniyle yatırıldı. Yapılan konsültasyonlarında plastik cerrahi sağ ..... simfizis kontrolü, İMF yapıldı. Beyin cerrahi patoloji tespit etmedi. KBB patoloji tespit etmedi. SF 3x10 gtt önerdi. Ortopedi patoloji tespit etmedi. Hemogram ve biyokimyasal tetkikleri normal. Hasta tedaviyi kabul etmediğinden taburcusu 29.9.1999'da yapıldı.

ACS Kliniği
HASTANIN ADI
SOYADI:
Hasan ÇOBAN

EPİKRİZ: Ateşli silah yaralanması ve darp nedeniyle yatırıldı. Ortopedi gördü. Sağ el ikinci metacarpte kırık atele aldı. Sol humerus proksimal ve medialde yarası mevcut. Atel, pansuman ve antibiyotik tedavisi önerdi. Beyin cerrahi, KBB bir patoloji tespit etmedi. Hb 12.6 ve 11.3 olarak ölçüldü. Hasta tedavi ve girişimleri reddettiğinden 29.9.1999'da taburcu edildi.

Geri Dön

Kurtuluş / Ekim 1999